Värdegrund/Uppförandekod

Långsiktighet, Affärsutveckling och Samverkan

är de nyckelord som beskriver hur Liljedahl Group ser på företagande och hur innehaven ska arbeta med kunder, leverantörer, medarbetare och omvärld. Dessa nyckelord genomsyrar alla innehav och ligger som grund i beslutsprocesser.

Uppförandekod 2017
Läs här