Fastigheter

Egna fastigheter stärker affärsutvecklingen

Funktionella fastigheter är en viktig strategisk resurs i utvecklingen av Liljedahl Groups verksamheter. Liljedahl Group Fastighets AB ansvarar för att optimera koncernens fastighetsbestånd.

Merparten av de fastigheter som används av koncernens verksamheter ägs av koncernen. Som ägare kan Liljedahl Group effektivt och flexibelt anpassa fastigheterna till behoven, både på kort och lång sikt.

Genom Liljedahl Group Fastighets AB äger, förvaltar och utvecklar koncernen 20 fastigheter i flera länder, med en sammanlagd yta på
190 000 kvadratmeter. Lokalerna hyrs ut till marknadsmässiga hyror.