Liljedahl Group

Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med sju helägda innehav: Elcowire Group, LWW Group, Hörle Wire Group, LMT Group, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil och Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även största ägare i det noterade bolaget Bufab AB (publ). Koncernen omsätter cirka 11 miljarder och har drygt 1300 anställda.