Liljedahl Group

Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med sju helägda innehav: Elcowire Group, LWW Group, Hörle Wire Group, LMT Group, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil och Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även största ägare i det noterade bolaget Bufab AB. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder och har drygt 1200 anställda.

Andel av koncernens nettoomsättning (2013)

Get Adobe Flash player

Medelantal årsanställda (2013)

Get Adobe Flash player