Välkommen till Liljedahl Group

Liljedahl Group är en familjeägd koncern med starka verksamheter inom sex olika affärsområden.

Innehav