Välkommen till Liljedahl Group

Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med sju helägda innehav: Elcowire Group, LWW Group, Hörle Wire Group, LMT Group, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil och Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även största ägare i det noterade bolaget Bufab AB.

Årsredovisning 2016

Årsredovisning, läs online

Årsredovisning, ladda ner PDF

Beställ tryckt utgåva av Årsredovisningen

Innehav