Välkommen till Liljedahl Group

Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med 15 rörelsedrivande innehav inom sex olika områden. Innehaven har starka marknadspositioner inom sina respektive affärsområden.

Innehav